Search
Infographic (อินโฟกราฟิกส์)

Infographic (อินโฟกราฟิกส์) คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

เวลาเราเห็นการอธิบายข้อมูลต่างๆ โดยใช้ภาพมาประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะตามโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านั้นเรียกว่า Infographic (
Material Design

Material Design คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

เวลาใช้งานเวลาใช้งานอุปกรณ์ Android ของ Google หรือแอพพลิเคชั่น หรือกราฟฟิกต่างๆ บนเว็บไซต์ แล้วเห็นการออกแบบที่ดูเรียบง่าย แต่มีมิติเหมือนกระดาษซ้อนกัน…
Flat Design

Flat Design คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ นิยมออกแบบให้มีหน้าตาที่เรียบง่ายมากขึ้น เน้นที่ว่างมากขึ้น ซึ่งการออกแบบนี้มีชื่อเรียกว่า Flat Design…
Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่