Key Opinion Leader (KOL) คืออะไร? ทำการตลาดได้อย่างไร?

Key Opinion Leader (KOL) คืออะไร? ทำการตลาดได้อย่างไร?

การตลาดที่ใช้ Key Opinion Leader หรือทีเรียกย่อๆ ว่า KOL เป็นการตลาดที่อาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีความน่าเชื่อถือและมีช่องทางการติดตามบนโซเชียลมีเดีย มาช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าหรือสินค้า คล้ายกับการตลาดแบบใช้คนมีชื่อเสียงมาช่วยการันตีคุณภาพนั่นเอง เพียงแต่การทำการตลาดด้วย Key Opinion Leader จะมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์เป็นหลัก

Key Opinion Leader (KOL) คืออะไร?

Key Opinion Leader (KOL) แปลตรงตัวคือ ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอย่างมาก เพราะมีทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว และมีช่องทางให้ติดตามบนโลกออนไลน์ โดยมีอิทธิพลที่จะโน้มน้าวใจผู้ติดตาม ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์โดยใช้ KOL ช่วยโปรโมทหรือรีวิวสินค้าของเรา จะช่วยให้คนรู้จัก และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

แนวทางการตลาดกับ Key Opinion Leader (KOL)

ข้อดีของ Key Opinion Leader (KOL)

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า

เนื่องจาก KOL มีผู้ติดตามอยู่แล้ว และส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน ดังนั้นถ้า KOL โปรโมทหรือรีวิวสินค้าใดๆ ที่ตรงความสนใจ สินค้านั้นก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการโฆษณาแบบอื่น

2. เกิดการมีส่วนร่วมได้ง่าย

การใช้ KOL ที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวผู้ติดตามอยู่แล้ว ส่งผลให้สินค้าหรือบริการที่ได้รับการรีวิวได้รับความสนใจจนเกิดการมีส่วนร่วม (Engagment) ได้ง่ายขึ้น เช่น การแชร์ต่อแล้วกระจายต่อเป็นวงกว้าง หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ

3. เลือก KOL ดี ก็ได้ความน่าเชื่อถือ

สำหรับ KOL ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะด้าน การที่เราเลือกคนที่มีความสนใจตรงกับสินค้าและบริการของเรา ย่อมทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือขึ้น

แนวทางการตลาดกับ Key Opinion Leader (KOL)

1. เลือก KOL ที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับแบรนด์

การเลือกคนที่มีความสนใจตรงกับแบรนด์ของเรา จะทำให้การรีวิวสินค้าหรือบริการของเราดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เหมือนคนที่ได้ลองใช้จริง และสามารถเข้าถึงผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี

2. ไม่ปรับเปลี่ยนตัวตน KOL

ไม่ควรกำหนดแนวทางการโปรโมทหรือแก้ไขคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ตัวตนของ KOL นั้นๆ เช่น ให้พูดอวยแบรนด์จนเกินพอดี เพราะจะดูไม่ธรรมชาติ คนดูรู้สึกไม่เชื่อ และขาดความน่าเชื่อถือไปในที่สุด

3. สร้างคอนเทนต์ร่วมกับ KOL

ควรวางแผนสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คอนเทนต์ไปในทิศทางเดียวกันกับสไตล์ของ KOL และจะได้ทำให้สร้างสรรค์คอนเทนต์ออกมาได้อย่างเต็มที่และตรงตามจุดประสงค์ในการทำการตลาดของแบรนด์

Influencer (อินฟลูเอนเซอร์)

Key Opinion Leader (KOL) ต่างกับ Influencer อย่างไร?

Influencer เป็นผู้ที่มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ (อ่านเพิ่มเติม…Influencer คืออะไร?) บางครั้ง KOL ก็สามารถจัดเป็น Influencer ได้เช่นกัน เพราะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินค้าหรือใช้บริการของผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันดังนี้

  • KOL มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขณะที่ Influencer มักเป็นผู้นำทางความคิดและไลฟ์สไตล์
  • KOL อาจจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจมากกว่า เพราะผู้ติดตามรู้สึกยกย่อง ขณะที่ Influencer นั้น ผู้ติดตามจะชื่นชอบแนวคิด ไลฟ์สไตล์และการนำเสนอ
  • KOL อาจไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์โดยตรง แต่มีโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ขณะที่ Influencer นั้นเป็นใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ติดตามโดยตรง

Influencer มีหลายกลุ่ม ทั้งดารา นักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว กับ Influencer ที่ดังมาจากโลกออนไลน์ มีทั้งบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์ บิวตี้บล็อกเกอร์ ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่ง KOL มีลักษณะเดียวกัน แต่สิ่งที่ทำให้ KOL แตกต่างจาก Influencer คือ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่านั่นเอง

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่