Domain Name (โดเมนเนม) คืออะไร? เลือกแบบไหนดี?

Domain Name (โดเมนเนม) คืออะไร? เลือกแบบไหนดี?

สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ถ้าเว็บไซต์ต่างๆ มีแต่ IP Address ซึ่งเป็นตัวเลขในการเข้าถึง คงจะลำบากกันไม่น้อย เพราะจดจำยาก ใช้งานยาก เจ้าของเว็บไซต์ก็คงลำบากเพราะโปรโมทเว็บไซต์ได้ยาก ดังนั้น Domain Name (โดเมนเนม) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การใช้เว็บไซต์ง่ายมากขึ้น

 

Domain Name (โดเมนเนม) คืออะไร?

Domain Name (โดเมนเนม) คือ ชื่อเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำง่าย และสามารถนำไปค้นหาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้แทน IP Address เช่น 150.107.31.59 ที่เป็นตัวเลขและจดจำยาก ต่อให้เจ้าของเว็บไซต์เปลี่ยน IP Address ก็ยังใช้ Domain Name เดิมต่อไปได้ โดยปกติแล้วการจด Domain จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี สามารถจดทะเบียนได้กับผู้ที่ให้บริการ

 

แนวทางการตั้งชื่อ Domain Name

  • สื่อถึงจุดประสงค์ของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์สำหรับแบรนด์ หรือองค์กร ก็ใช้ชื่อแบรนด์หรือองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์ หรือสิ่งที่สื่อถึงความเป็นเรา หรืออาจจะเพิ่ม Keyword เข้าไปด้วยก็ได้ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับความงาม ก็อาจจะมีคำว่า beauty อยู่ในชื่อด้วย
  • หลีกเลี่ยงชื่อที่ยาวเกินไป เพราะสะกดยากและจดจำยาก ควรใช้เพียง 2-3 คำก็เพียงพอ
  • ถ้าต้องใช้ชื่อโดเมนยาว ต้องเป็นคำที่รู้จักกันโดยทั่วไปและจำได้ง่าย
  • หลีกเลี่ยงชื่อที่เป็นคำพ้องเสียง เช่น Nice2meetU เพราะสะกดเป็น Nicetomeetyou ก็ได้
  • ถ้าจะใช้คำที่ไม่มีความหมายในการตั้งชื่อเว็บไซต์ ต้องเป็นคำที่สะกดง่าย จำง่าย สะดุดหู

ทั้งนี้ การตั้งชื่อ Domain มีกฎดังนี้

  • สามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขได้
  • จำกัดความยาวที่ 2-46 ตัวอักษร
  • ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น @!#$%^&*()_+=
  • มี – (Dash) อยู่ระหว่างชื่อได้ แต่ห้ามขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย –

 

การจดทะเบียน Domain Name

1. ชื่อ Domain Name สากล

Domain Name สากล มีนามสกุลและความหมายดังนี้

.com คือ (Commercial) ธุรกิจหรือบริษัทที่แสวงหากำไร

.net คือ (Network) เครือข่าย ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครือข่าย

.org คือ (Organization) องค์กร หรือกลุ่มบุคล

.info คือ (Information) ข้อมูล หรือการให้ข้อมูล

.biz  คือ (Business) ธุรกิจหรือบริษัทที่แสวงหากำไร

.name  คือ (Name) เกี่ยวกับชื่อ

.mobi คือ (Mobile) เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

.eu คือ (Europe) เกี่ยวกับกลุ่มประเทศยุโรป

.us คือ  (USA) เกี่ยวกับประเทศอเมริกา

.cn  คือ (China) เกี่ยวกับประเทศจีน

.cc คือ (Cocos Island) เกาะแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย

.tv คือ (Tuvalu) ประเทศตูวาลู

.asia คือ ธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน กลุ่มคน ในเอเชีย

การจด Domain สากลไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียน แต่การใช้งานจริงไม่จำเป็นต้องมีความตรงกับนามสกุลก็ได้ เช่น หน่วยงานส่วนใหญ่มักใช้ .com มากกว่าการใช้ .org เพราะจดจำง่ายกว่านั่นเอง หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ทั่วไปก็จะนิยมจดเป็น .com มากกว่า

 

2. ชื่อ Domain Name ของประเทศ

Domain Name ประเภทนี้มีนามสกุลที่เป็นตัวย่อของประเทศนั้น ซึ่งของประเทศไทยก็เป็น .th โดยใช้สำหรับคนไทย หรือ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจต่างๆ ที่จดทะเบียนในไทย การขอโดเมนต้องใช้เอกสารประกอบเพื่อยืนยัน

.co.th

มี 2 แบบ คือ

1. Domain Name ที่ใช้ชื่อองค์กร ต้องมีความสอดคล้อง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งมาจากชื่อองค์กร มีทั้งองค์กรไทยและต่างประเทศ

เอกสารรับรองสำหรับองค์กรไทย:
· หนังสือรับรองบริษัท
· ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

เอกสารรับรองสำหรับองค์กรต่างประเทศ:
· หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
· หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
· หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ คือ รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน และ รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ abcd.co.th

2. Domain Name ที่ใช้ชื่อการค้าในชื่อ โดยต้องมีการสะกดตรงกันทุกตัวอักษร

เอกสาร:
· หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายบริการ

.or.th

เอกสาร:
· หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

.ac.th

เอกสาร:
· หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

.go.th

เอกสาร:
· หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวงหรือกรมต้นสังกัด รับทราบ

.in.th

มี 2 แบบ คือ

1. จดทะเบียนในนามองค์กร

เอกสาร:
· หนังสือรับรองบริษัท
· ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
· ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

2. จดทะเบียนในนามบุคคล

เอกสาร:
· สำเนาบัตรประชาชน
· สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

.net.th

เอกสาร:
· ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ

.mi.th

เอกสาร:
· หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

 

ข้อดีของการจดทะเบียน Domain Name เว็บไซต์เป็นของตัวเองคือเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการมีเว็บไซต์ของตัวเองยังทำให้สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้สะดวกขึ้น เพราะเหมือนมีฐานที่มั่นเป็นของตัวเอง ไม่ใช่อาศัยเพียงโซเชียลมีเดียที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 

 

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่