ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปนำไปใช้งานได้ทันที

ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปนำไปใช้งานได้ทันที

ท่อระบายน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สิ่งก่อสร้างน้อยใหญ่ได้รับความสะดวกสะบาย การมีระบบระบายน้ำที่ดีนั้นช่วยใช้ให้เราใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ รวมถึงการระบายน้ำที่เป็นไปอย่างราบรื่น ตลอดจนป้องกันน้ำท่วมขังจากน้ำฝนตามถนนได้อีกด้วย

ในการก่อสร้างนั้นนิยมใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป เนื่องจากสามารถนำมาติดตั้งที่หน้างานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาหล่อและประหยัดค่าแรงงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการตั้งแต่ 300 มิลลิเมตร – 1,500 มิลลิเมตร โดยมีทั้งแบบเสริมเหล็กและแบบไม่เสริมเหล็ก และยังแบ่งชั้นคุณภาพตั้งแต่ 1 – 4 ตามระดับความทนทาน เราสามารถสั่งซื้อได้สะดวกจากผู้ประกอบการที่รับผลิตจำหน่ายท่อระบายน้ำ

การเลือกใช้ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดนั้นเป็นแบบแบบปากลิ้นราง สามารถนำไปใช้กับงานระบายน้ำได้หลายประเภท เช่น

  • ท่อระบายน้ำชนิดไม่เสริมเหล็ก เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไปตามบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม
  • ท่อระบายน้ำชั้นคุณภาพ 2 – 4 เหมาะสำหรับงานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูงในโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ปั๊มน้ำมัน
  • ท่อระบายน้ำชั้นคุณภาพ 1 เหมาะสำหรับงานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูงมากและต้องการความทนทานอย่างมาก เช่น สนามบิน

การเลือกใช้ท่อระบายน้ำสำเร็จรูปต้องเลือกให้เหมาะกับงาน รวมถึงคุณภาพของท่อ ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเสริมท่อ หินและทรายที่มีคุณภาพและสะอาด เพื่อให้ได้ท่อที่ดีที่สุด ลดปัญหาการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่